Health/ Gesundheit

Bij het fokken van een nestje komt heel wat kijken. Heel belangrijk is natuurlijk de gezondheid van de ouderdieren. Hieronder vindt u een beknopte uitleg over de verschillende ziekten waarop wij testen. Kittenkopers ontvangen van ons kopieën van de afgenomen testen.

Health tests/ Gesundheitstesten:
We test our breeding cats for:

– Patellar luxation
– PRA (rdAc and Rdy)
– PkDef
– Giardia and TF (Tritrichomonas Foetes)
– Bloodtype

Patella Luxatie oftewel PL;
Hierbij gaat het om losse knieschijfjes waardoor deze van hun plek kunnen schieten. Een test hierop wordt door een geoefend dierenarts of orthopeed gedaan. De mate van eventuele afwijking wordt uitgedrukt in verschillende gradaties, 1 tot en met 4. Bij gradatie 3 en 4 is een operatie noodzakelijk.

1. De knieschijf ligt op zijn plaats maar er is sprake van een te grote beweeglijkheid. Bij druk kan de patella worden geluxeerd en schiet deze spontaan weer terug in de groeve.
2. De knieschijf ligt op zijn plaats maar is te luxeren, onder druk of spontaan tijdens lopen of spelen, en schiet spontaan weer terug in de groeve.
3. De knieschijf ligt soms op zijn plaats maar ook vaak naast de groeve; dit noemt men een habituele Patella Luxatie.
4. De knieschijf ligt steeds naast de groeve en is er niet meer in terug te bewegen; er is sprake van een stationaire Patella Luxatie.

De precieze vererving van PL is tot op heden niet duidelijk waardoor het volledig uitsluiten van deze afwijking nog niet mogelijk is. Er kunnen ook andere oorzaken van PL zijn dan erfelijk, bijvoorbeeld een trauma of een foute manier van bewegen van de kat. Patella Luxatie komt bij meerdere kattenrassen, huiskatten, honden, en ook bij mensen voor.

patella-luxatie-test-kallima-vrij

formulier patella luxatie onderzoek

Progressieve retina Atrofie (PRA type rdAc);
Dit is een netvlies (= retina) degeneratie die begint met nachtblindheid en uiteindelijk tot volledige blindheid leidt. Middels een gentest en oogspiegeltest kan worden aangetoond of een Somali hiervan vrij, drager of lijder is. De ziekte vererft recessief; indien beide ouders drager zijn kunnen er lijders worden geboren. Een drager wordt zelf niet ziek, maar mag dus enkel met een vrije partner worden gekruist.

 

Retina Dysplasie (PRA type Rdy);
Hierbij gaat het om een aanlegfout van het netvlies die al vanaf de leeftijd van acht tot twaalf weken de eerste verschijnselen geeft. Tussen het eerste en tweede levensjaar wordt het dier geheel blind. Deze vorm van PRA is echter zeer zeldzaam en volgens rasvereniging SAN zelfs nog nooit bij een Somali of Abessijn geconstateerd. Deze vorm van PRA kan middels een oogspiegeltest worden vastgesteld. Dit type vererft dominant: een drager wordt altijd lijder en mag dus in dit geval ook niet voor de fok worden ingezet.

pra-oogspiegeltest-kallima-vrij

PRA oogspiegeltest

PKDef; Pyruvaat Kinase deficiëntie;
Pyruvaat Kinase (PK) is een enzym dat essentieel is voor de energieproductie in rode bloedcellen. Bij Pkdef lijders ontbreekt dit enzym waardoor rode bloedcellen versneld afgebroken worden. De afwijking kenmerkt zich door een niet te behandelen vorm van bloedarmoede . De ziekte veroorzaakt met name een effect aan de grote organen zoals maag, darmen, lever en / of nieren. Soms tast de ziekte maar een enkel orgaan aan.

 

FeLV en FIV;
Niet al te lang voor een dekking worden de ouderdieren getest op twee besmettelijke virusziekten die bij alle ras- en huiskatten kunnen voorkomen; Felv en Fiv, respectievelijk Feline leukemie virus ( Leucose) en Feline Immunodeficiëntie Virus (kattenaids). Met een druppel bloed kan de dierenarts met een zogeheten snaptest uitsluitsel geven of een kat besmet is. Felv en Fiv komen voornamelijk voor bij katten die vrij op straat gaan.

Giardia en Tritrichomonas Foetus (TF)
Dit zijn twee typen besmettelijke darmparasieten waarop wij voor een dekking middels een ontlastingsonderzoek testen.